beta

Lite siffror

Antal rapporterade bomkörningar, summerat per dag. Datumet är från det första missade leveranstillfället.

CO2-ekvivalenta utsläpp. Stapeln visar snittvärdet, och linjerna intervallet för Light Duty Vehicles.

En tabulator bokför och räknar fram statistiska uppgifter. Maj-Lis Skoog håller ett öga på tabulatorn, så att den räknar rätt.
Foto: Postmuseum/Karl-Gustav Kristoffersson (1954)

Så här har vi räknat

Varje paket som rapporteras till oss stäms av mot PostNord. Om paketet har en misslyckad leverans, sparas paketets information i vår databas. Därefter beräknas den väg paketet färdats från det misslyckade försöket till slutlig leverans.

Vi använder oss av en färdplanerare för att beräkna körsträckan. Då vi endast har information om vilket postnummer paketet befinner sig i vid varje registrerad händelse blir färdvägen ungefärlig.

Om paketet lämnas ut på ett serviceställe slutar mätningen där, eftersom vi inte vet hur mottagaren hämtade paketet.

När den extra körsträckan är känd multipliceras den med paketets vikt för att få fram laststräckan i ton-kilometer.

Därefter beräknas de extra utsläppen med hjälp av mätetal för CO2-ekvivalent utsläpp per ton-kilometer för olika transportsätt.

Här har vi gjort antagandet att det oftast är mindre dieseldrivna transportfordon som är ute för leverans, och använt motsvarande utsläppsfaktor.

  1. IPCC definierarstorheten Payload-Distance för laststräcka mätt i metriska ton-kilometer (t-km)
  2. IPCC listarett intervall på 0,5-1,2kg CO2eq per t-km för Light Duty Vehicles
  3. EcoTransIT Worldger ett ett snitt på 0,9kg CO2eq per t-km för en lastfaktor på 30%